home

Werkbladen - allerlei

rekenen
werkbladen/werkjes downloaden voorbeeld

 geld: hoe betaal je? (2 werkbladen)

geld_betalen bedragen t/m € 5, t/m € 10

 geld: wat krijg je terug? - (2 werkbladen)

geld_terug terug van  € 10, van € 20

 geld: wat kopen ze? - (2 werkbladen)

geld_kopen bedragen optellen

 geld: 4 series, in kleur
 t/m 20 cent, t/m 50 cent, t/m 100 cent, t/m € 10

gelddomino_munten

 geld: 3 series
 hoeveel is het duurder, goedkoper
 wat kost de helft, het dubbele

gelddomino_meer/minder

 geld: wat is evenveel (3 werkbladen)

geld_evenveel munten tot 50 en tot 100 cent

 klok: 3 series
 uren,
 uren en halve uren,
 uren, halve uren en kwartieren

klokkendomino

 klok: analoog-digitaal  4 series   
  uren en halve uren

klokkendomino analoog_digitaal  

  maak steeds andere groepjes

maak steeds andere groepjes

  wat is evenveel?  (3 werkbladen)     
  2 hoeveelheden vergelijken

wat is evenveel?

  zet een kring om het juiste getal
  (4 werkbladen)                                  

kring om het juiste getal

  jonge dieren tellen t/m 5 (2 werkbladen) 

tellen_jonge dieren

  kleur evenveel (6 werkbladen)     

kleur evenveel

  welke dominosteen heeft de meeste punten?

welke dominosteen
heeft de meeste punten

  som bij plaatje - 2 werkbladen   

som bij plaatje

 sommendomino - 4 series (+ en - tot 10) 

sommendomino

  samen 10 - 3 getallen zijn samen 10,
                       vul het derde getal in
                                                             

samen 10_ballonnen

  rekenlatjes tot 10 (2 werkbladen) 

rekenlatjes tot 10

 

 kies de goede som (2 werkbladen) sommen t/m 6 

kies de goede som

  10-zoeker  3 getallen samen 10, 4 getallen samen 10


10-zoeker
 
 

  puzzel optellen tot 10  (20 sommen)

puzzel optellen  

 

 puzzel optellen en aftrekken tot 10 (3 blz) 

 sommen tot 10

  waslijnen sokken

waslijnen_sokken  

  sommen met dominostenen - samen 12, 15, 16, 18

dominostenen tot 18

  vul het ontbekende getal in  tot 20   

vul het ontbrekende getal in

  3 op een rij - tot 15  

  Voor automatiseren, zie ook 'Sommen'

3opeenrij samen 12

 

 
  rekenvierkanten   3x3 (tot 10/15)  10 blz.
                                 en 4x4 (tot 20)  5 blz.
                                 elk plaatje staat voor een getal
 
 

rekenvierkanten 3x3

rekenvierkanten 4x4

 puzzelen maar 1 - 2 getallen beneden de 10       

 puzzelen maar 2 - 3 getallen beneden de 10

puzzelen maar 1

puzzelen maar 2

 Hoeveel kost elk voorwerp   (2 werkbladen)
      tot 20   
                             

hoeveel kost elk voorwerp

  Welk getal hoort bij het plaatje     
 
2 series van elk 4 werkbladen

welk getal bij het plaatje 1

welk getal bij het plaatje 2

 
 oefeningen met getallen tot 20
(3 blz) 
 

getallen tot 20  

 werkblad 'toverdriehoeken'
 
Zie ook 'Toveren met getallen'

toverdriehoeken

 rekenpiramides tot 10 (2 werkbladen)
                            tot 20 (4 werkbladen)
                            tot 100 (4 werkbladen)
 Zie ook 'Toveren met getallen'

rekenpiramides tot 10
rekenpiramides tot 20

rekenpiramides tot 100

  piramidesommen  (3 werkbladen) 

piramidesommen

  rekendriehoeken tot 20 (3 werkbladen) 

rekendriehoeken
 

  tovervierkanten om zelf in te vullen  +  en -

tovervierkanten 3x3

  punten tellen sjoelbak 1. (3 werkbladen)     
  t/m 15 punten

 
+ nakijkblad

punten tellen_sjoelen1

  sjoelbak leeg                         

sjoelbak leeg

  punten tellen sjoelbak 2. (2 werkbladen)     
  met dubbele punten

 
+ nakijkblad

punten tellen_sjoelen2

 oefeningen met getallen tot 100 (5 blz) 

getallen tot 100  

  punten tellen kaartspel

punten tellen kaarten 1
punten tellen kaarten

 verhaalsommen  tot 20  (6 werkbladen)   

verhaalsommen tot 20  

 verhaalsommen  tot 100  (5 werkbladen)  

verhaalsommen tot 100  

  figuren natekenen  

natekenen1

natekenen2
 

 

lezen/taal: domino's/werkjes
werkjes downloaden voorbeeld

  leesdomino - woorden (3 series)
  lezen
en het juiste plaatje aanleggen,
  er verandert steeds één letter

leesdomino_woordjes

 
 
leesdomino - zinnen (3 series)
  lezen en het juiste plaatje aanleggen
 

leesdomino_zinnen
 
 plaatjesdomino -
rijmen  (3 series, zwartwit)
 
rijmen-domino om verwarring te voorkomen:
de 3 series ieder op een andere kleur papier afdrukken
 leesdomino - een letter minder (3 series)
   
domino_letter minder
 
 leesdomino -
een letter meer (2 series)
  
domino_letter meer kaartjes uitknippen en lamineren
 
 plaatjesdomino - er komt 1 letter bij
kleur
 
plaatjesdomino letter meer kaartjes uitknippen en lamineren
 leesdomino - dezelfde letters, 3 series
  Zie ook 'Spelen met woorden'
domino_dezelfde letters

   plaatjesdomino - homoniemen (3 series)
 
plaatjes aanleggen met hetzelfde woord
  bijvoorbeeld: bord (eten) _ bord (verkeer) 

homoniemen
 
 leesdomino d of t d of t_domino
   leesdomino - welk dier is in de zin verstopt
 
(1 serie van 12 zinnen, eenlettergrepige woorden
    een serie zwartwit en een in kleur
   Zie ook 'Spelen met zinnen'  
domino_dierennamen

 
 begrijpend lezen
: hoe heten de honden
                           

hoe heten de honden  

  begrijpend lezen: hoe heten de kinderen
                                 op de plaatjes

hoe heten de kinderen maak zelf kaartjes
met de namen van de kinderen
  begrijpend lezen - de kabouterstraat
  in welke paddestoel woont welke kabouter?
kabouterstraat materiaal zelf afdrukken in kleur
en uitknippen/lamineren
  begrijpend lezen - OP VAKANTIE
 
wie  –  waarheen  –  hoe lang?
op vakantie materiaal zelf afdrukken in kleur
en uitknippen/lamineren
 
 plaatje en letter vormen een woord 
 
50 stuks, losse kaartjes
plaatje_letter
  domino plaatje + letter              
 
2 series
domino_plaatje+letter
  plaatjes rebuswoorden 1. 40 plaatjes

 plaatjes rebuswoorden 2.
40 plaatjes, moeilijker
rebuswoorden 1

rebuswoorden2

 plaatjes rebuswoorden 1. kleur

 plaatjes rebuswoorden 2.
kleur           
rebuswoorden1 kleur

rebuswoorden2 kleur

   domino rebuswoorden - zwartwit
 
2 series van 20 kaartjes (tweelettergrepige woorden)
domino_rebuswoorden1

domino_rebuswoorden2


 domino rebuswoorden - kleur    
 
2 series van 20 kaartjes (tweelettergrepige woorden)
 
domino_rebuswoorden1k

domino_rebuswoorden2k

  spreekwoorden, gezegden, uitdrukkingen 
  Beide serie hebben 64 afbeeldingen
 
  Toepassing: spel, (sorteer)oefening
spreekwoorden_serie 1.

spreekwoorden_serie 2.


   serie 1 en 2
In Word kunnen de afbeeldingen vergroot of verkleind worden, de nummers in de tekstvakken kunnen gewijzigd worden.

Ook voor volwassenen


 
lezen/taal:  werkbladen 
werkbladen downloaden voorbeeld
 rijmplaatjes

zoek twee rijmwoorden
welk woord rijmt niet

 plaatjes die rijmen kleuren

  plaatjes met dezelfde beginletter (5 bladen) 
  welke hoort niet in de rij

plaatjes met
dezelfde beginletter

  klinker invullen  (2 bladen)    klinker invullen
  welk woord hoort bij het plaatje 
 
(elk 2 blz)

welk woord bij het plaatje1

welk woord bij het plaatje2
 

  stempelen of schrijven
  eerste letter (3 blz.) en laatste letter (twee blz.)

stempelen_eerste letter
stempelen_laatste letter

   
  beginklanken die dicht bij elkaar liggen beginklanken
 vul de ontbrekende klinker in 
  voor groep 3 (1 blz) 
 
de ontbrekende klinker
   eenvoudige woordzoekers,             
  klankzuivere woorden van 3 en 4 letters (5 blz)
  klankzuivere woorden van 5 letters (3 blz)
woordzoekertjes1

woordzoekertjes2
  zoek bij elk plaatje 3 woorden zoek bij elk plaatje 3 woorden
  woorden schrijven met de eerste letter
 van de plaatjes
(2 blz)      
woorden schrijven
  3letterwoorden schrijven 
   voor groep 3/4 (2 blz)

 horizontaal en verticaal  
3letterwoorden_hv
  rijmen op kleuren, cijfers rijmen op kleuren, cijfers  
  rijmt wel - rijmt niet   rijmt wel-rijmt niet  
 
 4letterwoorden schrijven 

   voor groep 3/4 (2 blz)

 horizontaal en verticaal    
 
4letterwoorden_hv
  kiezen uit 2 medeklinkercombinaties    
 
bolletje kleuren of/en woord schrijven (5 bladen)
  br-/pr-  tr-/dr-  bl-/pl-  -st/-ts  -ps/-sp
medeklinkercombinatie kiezen
 woorden schrijven  voor groep 3/4 (1 blz) 
 horizontaal en verticaal  
woorden_hv eenlettergrepige woorden
van 3 en 5 letters
  een woord in een woord, twee woorden in een woord een woord in een woord
  haal één letter weg,maak er één letter bij
                                   
haal één letter weg
  welke letter hoort er niet bij (3 bladen)
                       
welke letter hoort er niet bij
  tegenstellingen - plaatjes

 nummer van de tegenstelling bij het plaatje schrijven
  (3 blz)

tegenstellingen_plaatjes
  nummer vd zin bij het plaatje_kabouters nummer vd zin bij plaatje_kabouters
  nummer vd zin bij het plaatje_heksen nummer vd zin bij plaatje_heksen  
  nummer vd zin bij het plaatje nummer vd zin bij het plaatje
  waslijnen kleren bij elke waslijn een leesopdracht waslijnen kleren  
  waslijnen sokken bij elke waslijn een leesopdracht waslijnen sokken  
  kleine puzzeltjes (elk 3 bladen)  kleine puzzeltjes1
kleine puzzeltjes2
kleine puzzeltjes3
kleine puzzeltjes4
  puzzeltjes 3-letterwoorden (2 bladen) puzzeltjes 3letterwoorden  
  woorden met -d en -t  voor groep 3/4 (2 blz)  d of t 
  woordslangen  ontbrekende woorden invullen woordslangen
 begrijpend lezen:
  Zet de zinnen in de goede volgorde (3 bladen) 
zinnen in volgorde zinnen nummeren,
steeds 4 zinnen
  kies de zin met het juiste voorzetsel voorzetsel bij plaatjes
  begrijpend lezen
  zin bij plaatje lezen (5 bladen)
  ook als PD
ja of nee bij plaatje 

 begrijpend lezen (3 bladen)
  Ja of nee
Ja of nee juiste hokje kleuren
  begrijpend lezen
 welke zin hoort bij het plaatje?  
(3x A-4)
welke zin hoort
bij het plaatje
juiste hokje kleuren

 synoniemen: 2 werkbladen    

synoniemen steeds 2 woorden onder een
plaatje schrijven
  4 kruiswoordpuzzels taal 1.
 dierengeluiden-tegenstellingen-synoniemen-beroepen
 4 kruiswoordpuzzels taal 2.
 tegenstellingen-synoniemen-hoofdsteden-jonge dieren
kruiswoordpuzzels taal_1

kruiswoordpuzzels taal_2

 
 kruiswoordpuzzel samenstellingen
 kruiswoordpuzzel
dieren 
 kruiswoordpuzzel
kleding
 
kruiswoordpuzzel groente en fruit
 
kruiswoordpuzzel woorden met a-e-o-u-i
 
kruiswoordpuzzel woorden met aa-ee-oo-uu
 
kruiswoordpuzzel woorden met ie-eu-oe-ui
 kruiswoordpuzzel woorden met eer-oor-uur-eur
 
kruiswoordpuzzel woorden met rk-rm-rf-rg
 
kruiswoordpuzzel woorden met lf-lk-lm-lp
 
kruiswoordpuzzel woorden met -ng en -nk
 

puzzel plaatje_samenstellingen
puzzel plaatje_dieren
puzzel plaatje_kleding 
puzzel plaatje_groentefruit 

puzzel_korte klinkers
puzzel_lange klinkers
puzzel_tweeklanken
puzzel plaatje_eer-oor-uur-eur 

puzzel plaatje_rk-rm-rf-rg
puzzel plaatje_lf-lk-lm-lp
puzzel plaatje_ng of nk
 

   
  4 eenvoudige kruiswoordpuzzels
 
kruiswoordpuzzels  
  honingraatpuzzels (3 bladen)     
  woord invullen met de klok mee
honingraatpuzzels
  kruiswoordpuzzel dieren  (groot)      
 
kruiswoordpuzzel groente/fruit (groot)
 
kruiswoordpuzzel kleding (groot) 
 
kruiswoordpuzzel wonen  (groot)

kruiswoordpuzzel dieren
kruiswoordpuzzel groente/fruit
kruiswoordpuzzel kleding
kruiswoordpuzzel wonen

grote puzzel,
ook met moeilijke woorden

plaatjes!
  kruiswoordpuzzel             
  welke letters horen bij de cijfers
  serie 1: 5 werkbladen (eenlettergrepige woorden)
  serie 2: 2 werkbladen (ook meerlettergrepig)                    
welke letters horen bij de cijfers 1

welke letters horen bij de cijfers 2

  d of t  woord bij plaatje schrijven (2 bladen) d of t  
  str - rst - spr  (3 werkbladen)
 nummer van het woord bij het plaatje
str - rst - spr
  begint het woord met sch of schr sch of schr
  geheel-deel  woord bij plaatje schrijven
                         (3 werkbladen)
geheel_deel   
  de letters liggen door elkaar   
 
(3 werkbladen)
de letter liggen door elkaar
  dezelfde woorden dezelfde kleur
 
(homoniemen lichaamsdelen)
dezelfde woorden
dezelfde kleur
  
 rebuswoorden schrijven 1
 rebuswoorden schrijven 2 moeilijker woorden
 
rebuswoorden schrijven 1

rebuswoorden schrijven 2
  taal van-alles-wat voor groep 3/4  (5 blz)         
 
taal van-alles-wat voor groep 4/5  (9 blz)
werkbladen taal_34
werkbladen taal_45
 
 maak het woord kleiner (2 werkbladen) woord kleiner
 woordrijgen (4 werkbladen)     woordrijgen
  maak van de letters één nieuw woord 
 
6 werkbladen + oplossingen            
maak vd letters 1 nieuw woord
  nummer bij plaatje - fruit
 
nummer bij plaatje - groente
  nummer bij plaatje - dieren (4 werkbladen)  
  nummer bij plaatje - bloemen
  nummer bij plaatje - muziekinstrumenten (2x) 
  nummer bij plaatje -
gereedschap
 
nummer bij plaatje - keukengerei
 
nummer bij plaatje - speelgoed
 
nummer bij plaatje - voedsel
  nummer bij plaatje - schoeisel
 
nummer bij plaatje - bomen 
 
nummer bij plaatje -
beroepen
 
nummer bij plaatje - herfst,noten en zaden
 
nummer bij plaatje -
feest
 
nummer bij plaatje - woningen

 
nummer bij plaatje - wat doen deze kinderen

 
nummer bij plaatje - wat doen deze mensen

  nummer bij plaatje - wat doen deze dieren

nummer bij plaatje-fruit  
nummer bij plaatje-groente  
nummer bij plaatje-dieren  
nummer bij plaatje-bloemen  
nummer bij plaatje-muziekinstr.  
nummer bij plaatje-gereedschap
nummer bij plaatje-keukengerei
nummer bij plaatje-speelgoed

nummer bij plaatje-voedsel
nummer bij plaatje-schoeisel

nummer bij plaatje-bomen
nummer bij plaatje-beroepen
nummer bij plaatje-herfst
nummer bij plaatje-feest
nummer bij plaatje-woningen

wat doen deze kinderen
wat doen deze mensen
wat doen deze dieren

   in welke zin hebben de dieren
  zich verstopt
 
(5 bladen + oplossingen) ook als PDF

blad_1    
blad_2   

blad_3   
blad_4   
blad_5   

bovenbouw
of
volwassenen
  rijmwoorden meer lettergrepig  
 
geef het rijmplaatje hetzelfde nummer
rijmwoorden meerlettergrepen  
  plaatsnamen quiz (+ oplossing)  

plaatsnamenquiz
plaatsnamenquiz_2

Kennis van topografie
Nederland
is een voorwaarde
  woorden raden  
 
te gebruiken bijvoorbeeld als spel
woorden raden
  paardensprong   paardensprong
  werkboekje taal-lezen  werkboekje taal-lezen  

 
sudoku

 sudoku - boekje 4x4 kleur
                boekje 4x4 cijfers   (cijfers 1 t/m 4)

                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
                boekje 6x6 *   (cijfers 1 t/m 6) gemakkelijk
               
                4x4    *   **   ***  (losbladig A-4)

sudoku_4x4 kleur
sudoku_4x4 cijfers

sudokuboekje 6x6_1
sudokuboekje 6x6_2
sudokuboekje 6x6_3

sudoku 4x4 cijfers losbladig

de boekjes
printen, snijden en nieten
 

 
 kerstsudoku
 
4x4 plaatjes (knippen en plakken) zwartwit

  kerstsudoku  4x4 plaatjes - kleur
 

kerstsudoku_4x4 zwartwit

kerstsudoku_4x4
kleur

sodoku in kleur verder zelf uitknippen / lamineren, enz

 
allerlei

 natekenen ruitjesfiguren

natekenen op ruitjes

 jaarklok    drie afbeeldingen in Word om te printen
                   (ingevuld kleur, ingevuld zwartwit, leeg)

                   Worddocument met suggesties en werkblad

jaarklok_afbeeldingen
 

jaarklok_werkblad

  werkbladen  bij de kalender
  - de dagen van de week
  - de dagen van de maand
  - de maanden van het jaar                           

werkbladen Nodig: jaarkalender en maandkalender

 
 verjaardagskalender
 

verjaardagskalender afdrukken
en zelf foto of tekening
toevoegen
 fruit - domino in kleur   serie van 12 kaartjes fruit-domino  
 groente - domino in kleur   serie van 12 kaartjes groente-domino
  schaduwen (4 bladen)     
 
 schaduwen puzzels (4 bladen)
schaduwen

schaduwen_puzzels

  welk plaatje hoort in het lege vakje 
 
(2 bladen - serie afmaken)
welk plaatje hoort in het lege vakje
  wat eten deze dieren wat eten deze dieren  
  dierendomino  eerste en laatste letter zijn hetzelfde dierendomino plaatjes aanleggen
 
 w
at hoort bij elkaar  (4 bladen)   
 
wat hoort bij elkaar plaatjes verbinden met een lijn
  welk plaatje hoort niet er niet bij (4 bladen) welk plaatje hoort er niet bij één van de 4 plaatjes
hoort er niet bij
  welke 2 plaatjes zijn hetzelfde (2 bladen)
 
2 plaatjes zijn hetzelfde in een reeks van 5
zoek 2 dezelfde plaatjes
 
 werkboekje paarden voor kleuters 

 

werkboekje paarden  
  moppenboekje moppenboekje  
 

 

  LENTE
  keuze uit 18 werkbladen   
lente_werkbladen  

 

herfst

 

 werkbladen herfst voor kleuters
 
 
  keuze uit 19 werkbladen
   om werkboekje samen te stellen

werkboekje kleuters
  herfstbos 
 

 plaatjes tellen (t/m 6)

 en cijfer omcirkelen of schrijven

herfstbos
  woorden met beginklank b-w-p-k-sp-ee beginklank b-w-p-k-sp-ee  
  welk plaatje is anders welk plaatje is anders_herfst  
  zoek de paren bij elkaar paren wantjes_sokken  
  tellen t/m 5 tellen t/m 5  
 doolhoven herfst doolhoven herfst  
 cijfertekeningen herfst cijfertekeningen herfst  
  25 werkbladen herfst (groep 2/3/4) werkbladen  
  werkbladen herfst voor groep 4
  (of kinderen die kunnen lezen)
 
 keuze uit 11 werkbladen
   
werkboekje groep 4

 

  vul een rijmwoord in (zinnen) vul een rijmwoord in_herfst  
  komt de wind uit het oosten
 of uit het westen
uit welke richting komt de wind
  welke plaatjes horen bij de wind welke plaatjes horen bij de wind
  plaatjes herfst:  (2 pagina's)
 moedervel (Word) bewaren,
 plaatjes kopiëren en plakken op een ander vel
herfst_lijntekening  
  plaatjes herfst in kleur  (2 pagina's)

plaatjes herfst

 
  woorden verstopt in de tekst woorden verstopt_herfst  
  maak van de woorden een zin herfst_zinnen maken  
  aftreksommen herfstplaatjes aftreksommen_herfst  
  rekenvierkanten herfst (3 pagina's) rekenvierkanten herfst
  rebus herfst rebus herfst  
  zo schrijf je deze woorden:
  dennenappel, paddenstoel, spinnenweb,
  beukennootje
zo schrijf je deze woorden in puzzelvorm
  halloween: woorden bij plaatje halloween woorden lezen  
 halloween: figuurtjes tellen rondom het huis halloween tellen

 

 
 halloween: lijntekeningen
(zwartwit)
lijntekeningen  

 spelletje powerpoint:
 
 zoek de
paatjes 

(downloaden voor goed resultaat)

 

          Powerpoint herfst

                              kijk hier voor Sinterklaasmateriaal

kerstmis

  welk plaatje is anders - kerst
 
(2 bladen)  
welk plaatje is anders
  zoek hetzelfde plaatje (kerst)   zoek hetzelfde plaatje_kerst
  welk plaatje is even groot welk plaatje is even groot  
   knip de plaatjes uit
 en plak ze in de goede volgorde
kerst_volgorde
  wat is evenveel _ kerst  (2 werkbladen) wat is evenveel_kerst
  zet een kring om het juiste getal_kerst zet een kring om het juiste getal
  tellen t/m 5/6 kerst (3 werkbladen) tellen tot 5/6_kerst
  tellen t/m 5   (3 werkbladen)     tellen_kerstboom
  vorm kerstballen herkennen

vorm kerstballen herkennen

 
  tel de rendieren voor de slee  (t/m 6)    

tel de rendieren

  tel de kerstballen in de boom
 en schrijf het cijfer
(t/m 10)

tel de kerstballen
  aftreksommen bij plaatjes   (t/m 10)

aftreksommen

 
  geef dezelfde doosjes hetzelfde nummer
 de doosjes zijn steeds anders ingepakt.

doosjes kerstballen nummeren

  kerst- werkboekje voor groep 3

  keuze uit 15 werkbladen

kerst_werkboekje groep 3

  kerst- werkboekje voor groep 4

  keuze uit 15 werkbladen

kerst_werkboekje groep 4

  zoek de woorden ster en kerst

woorden verstopt

 
  cijfertekeningen (punten verbinden)

cijfertekeningen

 
  doolhoven (6)

doolhoven

 

 plaatjes kerstmis:  (3 pagina's)
 moedervel (Word) bewaren,
 plaatjes kopiëren en plakken op een ander vel

kerst_lijntekening
 

 plaatjes kerstmis in kleur op A-4  
  kunnen paginagroot worden weergegeven
  moedervel (Word) bewaren,
  plaatjes kopiëren en plakken op een ander vel

plaatjes kerst

 spelletje powerpoint:
 

 zoek de kerstmannen 

(downloaden voor goed resultaat)

          Powerpoint kerstmis

 

winter

 knip de plaatjes uit
 en plak ze in de juiste volgorde
winter_volgorde
   zet een kring om het juiste getal _ winter
  (3 werkbladen)    
kring om het juiste getal
  tellen t/m 5/6 winter (2 werkbladen) tellen tot 5/6_winter
  welke plaatjes horen niet bij de winter wat hoort niet bij winter  
  zoek hetzelfde plaatje_winter
 
(2 werkbladen)  
zoek hetzelfde plaatje
  welke sneeuwpop is anders (2 bladen)  welke sneeuwpop is anders
  nummer bij sneeuwpop
 
(aan de hand van 3 trefwoorden) 
nummer bij sneeuwpop
 
 doolhoven winter
doolhoven winter  
   lijntekeningen winter lijntekeningen winter  
 
 w
erkbladen winter voor kleuters,
 
 

  om werkboekje naar keuze samen te stellen

werkbladen kleuters
  werkboekje winter groep 3 werkboekje groep 3 
  werkboekje winter groep 4 werkboekje groep 4 
  kies zinnen die bij het plaatje horen   kies  zinnen bij plaatje
  winter rebus (2 bladen)  winter_rebus  
  winter kruiswoordpuzzel met plaatjes  winter_kruiswoordpuzzel  
  winter kruiswoordpuzzel bij tekening winter_puzzel bij tekening  
  woorden verstopt in de tekst woorden verstopt_winter  
  zoek de 5 verschillen (4 bladen-winter)  zoek de 5 verschillen-winter
 
  thermometers: temperatuur aflezen
 en invullen
thermometers  
  thermometers: leeg thermometers leeg  
  spelletje powerpoint:
 

  maak het plaatje af 

    (downloaden voor goed resultaat)

           Powerpoint winter

 

pasen

  zoek hetzelfde plaatje (pasen)   zoek hetzelfde plaatje_pasen
 in elk rijtje zijn 2 paasplaatjes hetzelfde
 
(3 bladen)  
2 paasplaatjes hetzelfde
  welk plaatje is anders - pasen (2 bladen) welk plaatje is anders-pasen
  zet een kruis door het foute plaatje kruis door fout plaatje  
   zoek de 5 verschillen (4 bladen-pasen)  zoek de 5 verschillen-pasen  
  wat is evenveel_pasen  (2 werkbladen) wat is evenveel_pasen  
  in welk mandje zitten evenveel eieren
 
rondjes kleuren
in welk mandje evenveel eieren
  woorden (plaatjes) die beginnen met p k h m beginletter p k h m  
  domino kleuren (3 series)
 
welke kleuren heeft de paashaas gebruikt
  elke serie 10 kaartjes
domino kleuren
  domino eieren tellen in kleur
  8 kaartjes
domino eieren tellen  
  tellen t/m 5  (2 werkbladen) tellen tot 5
   zet een kring om het juiste getal
  (3 werkbladen)   
kring om het juiste getal
   eieren tellenen en cijfer schrijven
 
(t/m 5-6-7)
eieren tellen
   cijfer en hoeveelheid koppelen t/m 6 cijfer-hoeveelheid
  kleur het juiste aantal eieren eieren kleuren  
  eieren eerlijk delen eieren eerlijk delen
 
  hoeveel eieren zien we niet?
 
hoeveel eieren zien we niet  
  cijfer in getalreeks t/m 8 cijfer in getalreeks
   welk getal hoort bij het plaatje welk getal bij het plaatje
  kies precies het aantal eieren (9-10-12-15)
 er zijn verschillende mogelijkheden
pasen_eieren kiezen
  rijmplaatjes aankruisen pasen_rijmwoorden
  welk plaatje hoort bij de zin zin bij plaatje  
  maak de zin af met een rijmwoord pasen_rijmen  
  2 rijmpjes, beginnende lezers paasrijmpjes  
  6 verhaaltjes bij een plaatje, groep3 paasverhaaltjes  
  kies de juiste zin bij het plaatje de juiste zin bij het plaatje
  schrijf het nummer van de zin bij het plaatje nummer vd zin bij het plaatje  
  welke letter hoort bij welke haas
 
(begrijpend lezen)
welke letter bij welke haas
  doolhof (8 stuks) doolhof  
  doolhof laddertjes doolhof laddertjes  
  cijfertekeningen cijfertekeningen  
 natekenen op ruitjes natekenen op ruitjes  
  kleurplaten kleurplaten  
  plaatjes pasen op A-4  
  kunnen paginagroot worden weergegeven
  moedervel bewaren, plaatjes kopiëren en plakken
  op een ander vel
 
  3 blz.  hazen, mandjes, eieren en kuikens

plaatjes pasen

 
 plaatjes pasen
op A-4   4 blz.
  zwartwit lijntekeningen
  om te illustreren of te kleuren (wmf)
  voor gebruik in Word
 

pasen_lijntekeningen

 

spelletje powerpoint:
 

 zoek de paaseieren

(downloaden voor goed resultaat)

Powerpoint pasen

 

© www.antoinetteberns.nl